Hulphond

Is het Rijksmuseum toegankelijk?

Het Rijksmuseum Amsterdam

Ja zeker, wat een topmuseum is het Rijksmuseum voor mensen met een lichamelijke beperking. Daar lag het die dag niet aan, wel aan de weg ernaar toe. Wat ik inmiddels goed weet door mijn werk met hulphonden, heb ik de laatste weken zelf mogen ervaren. Door een ski-ongeluk met knie-ellende als gevolg heb ik de afgelopen 6,5 week met mijn linkerbeen in het gips doorgebracht. Toen na de 1e week mijn pijn wat minder werd en ik een klein beetje had geaccepteerd wat mijn situatie de komende maanden zou zijn (nauwelijks lopen en niet werken), vond ik het tijd om meer mobiel te worden. Vooral de wens om weer naar buiten te kunnen en op pad te gaan met mijn hond Isa zorgde ervoor dat ik een handbewogen rolstoel in huis haalde. Wat een desillusie. Oefening baarde zeker kunst en ik werd steeds handiger met mijn rolstoel, maar mijn woonplaats bleek totaal ongeschikt om zelf op pad te gaan: hoge drempels & stoepranden, scheve stoepen en geparkeerde fietsen & auto’s zodat de doorgang geblokkeerd wordt; om gek van te worden. Gelukkig waren er lieve mensen om mij heen die mij gezellig kwamen ‘luchten’. Zij waren wel in staat om handig te manoeuvreren en alle obstakels te omzeilen.

Deze uitjes waren dichtbij huis. Toen de kinderen vakantie kregen leek het me leuk om naar het Rijksmuseum te gaan. Inmiddels aardig gewend aan mijn rolstoel durfde ik dit uitje aan. Normaal gesproken zouden we hier met de trein en tram naar toe gaan. Vooral de tram leek me een uitdaging, maar zo ver zou ik niet eens komen. Ons station heeft namelijk geen assistentieverlening met verrijdbare brug. Toen ik dit nazocht, schrok ik. Van alle 440 stations in NL blijkt er slechts op 107 stations assistentie te worden verleend. Dit betekent dat mensen in een rolstoel van 303 stations (74%) geen gebruik kunnen maken en dus geen openbaar vervoer kunnen genieten.

VN-verdrag Handicap

Hopelijk zorgt het VN-verdrag Handicap ervoor dat het openbaar vervoer in NL geheel toegankelijk wordt voor mensen met een beperking. Dit VN-verdrag Handicap is op 14 juli 2016 in werking getreden en geeft aan wat Nederland moet doen om de positie van mensen met een beperking te verbeteren. Niet alleen op vervoersgebied, maar op werkgebied, cultuur, sport, onderwijs en bij andere vrijetijdsbesteding. Helaas is dit verdrag nog bij velen onbekend, waardoor mensen met een beperking in de praktijk nog geregeld tegen problemen aanlopen. Zo hoor ik geregeld van clienten dat zij ergens zijn geweigerd omdat ze hun hulphond mee naar binnen wilden nemen.

Wij Staan op!

Een mooi intitiatief om meer bekendheid en begrip te creëren is de beweging Wij Staan Op!. Op hun website wijstaanop.nl kun je hun manifest tekenen. Dit manifest is een oproep aan de Nederlandse samenleving om de manier te kantelen waarop zij naar gehandicapten kijkt en daarmee omgaat. Ik heb het manifest getekend, jij ook?

Next Post
24 februari 2017

No Comments

Leave a Reply