Privacy verklaring

Privacy en veiligheid

Om persoonsgegevens beter te beschermen is per 25 mei 2018 de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze verordening geldt ook voor Puur Honden en dat is fijn. Puur Honden hecht veel waarde aan het beschermen van de privacy van persoonlijke gegevens. Deze privacyverklaring geeft aan op welke wijze Puur Honden persoonlijke informatie verzamelt en gebruikt.

Persoonlijke gegevens

Als je per telefoon of e-mail vragen stelt aan Puur Honden wordt je naam en e-mailadres slechts gebruikt ter beantwoording van je vraag of opmerking. Als uit dit contact een afspraak voor training of coaching volgt, dan slaat Puur Honden je persoonlijke gegevens op. Dit kan in het contactbestand van Puur Honden zijn of in een persoonlijk dossier als er voor langere tijd een relatie wordt aangegaan. Behalve je naam en e-mailadres kan dit informatie zijn die je zelf aan Puur Honden hebt verstrekt en/of schriftelijke verslaggeving van een afspraak. Dit kan niet anders en wordt alleen gedaan ten behoeve van een goede uitvoering van het werk.

Veilig

Alle gegevens die je achterlaat zijn veilig. Puur Honden gebruikt technologische veiligheidsmaatregelen om informatie te beschermen. Gegevens worden niet aan derden beschikbaar gesteld tenzij dit in het belang van het werk nodig blijkt. Dit laatste gebeurt alleen na jouw toestemming.

Bewaren van gegevens

Puur Honden stelt vast hoelang de opgenomen persoonsgegevens bewaard blijven. Gegevens van niet medische aard worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het werk waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt, tenzij ze uitsluitend voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden worden bewaard. Indien de desbetreffende gegevens zodanig zijn bewerkt dat herleiding tot individuele personen onmogelijk is, kunnen zij in geanonimiseerde vorm bewaard blijven. De bewaartermijn voor medische- en/of zorggegevens is in beginsel vijftien jaar, te rekenen vanaf het tijdstip waarop zij zijn vervaardigd, of zoveel langer als redelijkerwijs uit de benodigde zorg voortvloeit.

Zakelijke contacten

Van zakelijke contacten slaat Puur Honden de gegevens van de contactpersoon op. Deze gegevens worden eveneens opgeslagen conform de AVG. Verder is het mogelijk dat Puur Honden ingehuurd wordt om werk voor derden te verrichten. Dit gebeurt op basis van een contract met het bedrijf dat Puur Honden inhuurt. Mocht hieruit verwerking van persoonlijke gegevens voortvloeien dan worden deze eveneens opgeslagen conform de AVG.

Gegevens aanpassen of verwijderen

Kloppen je gegevens niet meer of wil je je gegevens inkijken of laten verwijderen, neem dan gerust per e-mail contact op met Sandra via sandra@puurhonden.nl.

Gebruik van cookies

Op de website www.puurhonden.nl wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. Puur Honden houdt bij door welke hosts en webbrowsers de website wordt bezocht. Deze gegevens worden geanalyseerd voor statistische informatie. De verkregen informatie wordt enkel gebruikt om de website te verbeteren. Je kan je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Wijzigingen privacyverklaring

Het kan voorkomen dat Puur Honden veranderingen doorvoert in de privacy verklaring. Als dat gebeurt zal dit vermeld worden op deze pagina. Als er grote veranderingen zijn, zal Puur Honden je hiervan op de hoogte brengen en om een akkoord vragen.

Vragen & opmerkingen

Heb je vragen of opmerkingen over deze verklaring, dan kan je contact opnemen met Puur Honden via de pagina Contact.